Czym jest "SMART grasz, STAŻ masz"?"SMART grasz, STAŻ masz" to konkurs, w którym główną nagrodą jest płatny staż w naszej firmie. W pierwszej edycji oferujemy dwa płatne, 
6-miesięczne staże! Naszym laureatom gwarantujemy elastyczne godziny pracy oraz możliwość nawiązania stałej współpracy po zakończeniu stażu.
 

  Do kogo skierowany jest konkurs? Udział w konkursie mogą wziąć studenci IV i V roku lub absolwenci, którzy nie ukończyli 30. roku życia.
 

  Jak przebiega konkurs?


 

ETAP 1. W ramach konkursu 26.10.2015r. na naszej stronie internetowej zaprezentowane zostaną trzy zadania. Każdy uczestnik jest zobowiązany do rozwiązania co najmniej jednego zadania i przesłania odpowiedzi, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do 22.11.2015r. na adres rekrutacja@smartproject.pl

ETAP 2. Komisja Konkursowa dokona oceny otrzymanych odpowiedzi i wybierze laureatów, którzy zostaną zakwalifikowani do finału konkursu. Podczas Finału laureaci zaprezentują swoje rozwiązania przed Komisją Konkursową.

ETAP 3. Podczas Finału po prezentacji rozwiązań Komisja wybierze autorów najciekawszych prac, którzy zostaną nagrodzeni możliwością odbycia płatnego stażu w SMART Project!
 
 

  Harmonogram konkursu26 października 2015r. - opublikowanie zadań konkursowych na stronie internetowej

22 listopada 2015r. - ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń

30 listopada 2015r. - wybór finalistów

O terminie Finału konkursu poinformujemy laureatów indywidualnie.

 

 
Opinie o stażu
  
„Staż w SMART był inny niż wszystkie mi znane. Tutaj od razu mogłem wykazać się w ciekawych, twórczych zadaniach, które w innych firmach osiągalne by były po dłuższym okresie czasu. Rozwój własnych kompetencji i możliwość dotknięcia problemów uznanych przedsiębiorstw – to aspekty, które sprawiają, że każdy kolejny dzień w pracy jest przygodą, a nie obowiązkiem.”
 
"Staż w SMART Project to świetna możliwość na zdobycie doświadczenia oraz nowych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Współpraca z klientami takimi jak Volkswagen czy Pepco pozwala na udział w ciekawych projektach, poznanie kultury organizacji, interesujących ludzi oraz procesów, które mają tam miejsce. Staż daje możliwość sprawdzenia się w wielu obszarach i późniejszego wyboru kierunku rozwoju. Ponadto zespół pełen młodych, pomysłowych, ambitnych i zawsze pomocnych osób sprawia, że pierwsze kroki w firmie stają się czystą przyjemnością." "Staż w SMART Project to kilka miesięcy ciekawej pracy, umożliwiającej zdobycie realnego doświadczenia. Od pierwszych dni otrzymujesz kreatywne i ambitne zadania do samodzielnego wykonania. Udział w stażu daje możliwość czynnego uczestnictwa w projektach realizowanych przez firmę, również w środowisku międzynarodowym. A co najważniejsze, w SMART Project od samego początku czuję się częścią zespołu i mimo dużej samodzielności w wykonywaniu obowiązków, zawsze mogę liczyć na pomoc pozostałych współpracowników."

  Kontakt oraz załącznikiW przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem agata.micewska@smartproject.pl

Formularz zgłoszeniowy (pdf)
Regulamin (pdf)

 
Zadania konkursoweZadanie 1.

Wciel się w rolę Konsultanta. Zaproponuj Zarządowi producenta soków naturalnych rozwiązania, które usprawnią cały łańcuch dostaw składający się z 4 ogniw:
 • dostawców warzyw i owoców (zakładamy, że dostawcą są hurtownicy),
 • zakładu produkcyjnego (fabryka producenta, gdzie produkowane są soki),
 • centrum dystrybucyjnego (centrum dystrybucyjne operatora logistycznego, który dostarcza do sklepów soki producenta),
 • punktów sprzedaży (sieci sklepów wielkopowierzchniowych oraz małe sklepy osiedlowe).

Celem opracowania jest zaproponowanie najnowszych rozwiązań technologicznych (systemy IT, technologie tele-informatyczne, automatyka, robotyka) oraz organizacyjnych (nowe strategie logistyczne w podejściu do zarządzania łańcuchem dostaw). Dla każdego z ogniw oraz dla połączeń pomiędzy ogniwami zaproponuj po 1 rozwiązaniu, dzięki któremu powstanie łańcuch dostaw przyszłości. Przykładowe technologie, do zaproponowania: RFID, machine-to-machine connections, Augmented Reality, Big Data, etc.

Opracowanie powinno zawierać propozycje rozwiązań, m.in. dla takich obszarów łańcucha dostaw jak:
 • planowanie – planowanie popytu/ sprzedaży,
 • zarządzanie zapasem – planowanie zapasu, zarządzanie stanami magazynowymi (wyrobów gotowych, surowców),
 • zarządzanie operacjami – np. zarządzania wydaniami wyrobów gotowych, przyjęcia na magazynie, wydania do centrum dystrybucyjnego, wydania do sklepów,
 • zarządzanie transportem – planowanie transportu, kontrola kosztów transportu, zlecenia transportu operatorowi logistycznemu,
 • ogistyka zwrotna – zarządzanie zwrotami, planowanie transportu dla zwrotów, zarządzanie transportem palet.
Rozwiązanie: do 15 000 znaków lub 20 slajdów w formacie *.doc, *.docx, *.pdf, *.ppt, *.pptx.

Zadanie 2.

Przedstaw jak przebiega proces specyfikacji wymagań funkcjonalnych dla systemów IT.
Uwzględnij takie elementy procesu tworzenia specyfikacji jak np. spotkania z użytkownikami, tworzenie map procesów, itp.

Dla każdego z kroków tworzenia specyfikacji funkcjonalnej:
 • przedstaw co i w jaki sposób jest realizowane,
 • przedstaw najważniejsze założenia dla danego kroku,
 • zaproponuj standardy którymi analityk może się wesprzeć (jak np. BPMN 2.0 dla mapowania procesów biznesowych),
 • zaproponuj narzędzia, które analityk może wykorzystać w danym kroku (jak np. MS Visio dla mapowania procesów).
Rozwiązanie: do 25 slajdów w formacie pdf, *.ppt, *.pptx.

Zadanie 3.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu modelu pięciu sił Portera na przykładzie rynku firm doradczych w Polsce, świadczących usługi z zakresu optymalizacji procesów i kosztów logistycznych (zarządzanie stanami magazynowymi, magazynowanie, transport, produkcja).

Twoje zadanie polega na:
 • określeniu firm, które konkurują na rynku polskim,
 • przedstawieniu krótkiej charakterystyki tych firm pod kątem świadczonych usług,
 • opisaniu otoczenia w którym wykonują swoje usługi,
 • opracowaniu wniosków, czym wg Ciebie może wyróżnić się firma doradcza na obecnym rynku,
 • opracowaniu wniosków, co wg Ciebie jest lub może być innowacyjne na rynku tych usług.

Rozwiązanie: do 30 000 znaków lub 25 slajdów w formacie *.doc, *.docx, *.ppt, *.pptx.