Akademia SMART

PROGRAM SZKOLENIA

I. Mapowanie procesów – warsztat analityczny
Zakres warsztatu obejmuje m.in. scharakteryzowanie profilu pracy Analityka Biznesowego, wprowadzenie do mapowania procesów oraz zapoznanie uczestników z notacją BPMN 2.0. Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił samodzielnie mapować i specyfikować procesy.

II. Analiza danych w Excelu
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności wykorzystywania programu MS Excel w praktyce. Zakres tematyczny obejmuje cztery bloki tematyczne: Pozyskiwanie danych, Obsługa błędów, Tabele przestaw-ne oraz Użyteczne "triki". Podczas warsztatów rozwiązywane będą zadania opracowane na podstawie doświadczeń Analityków Biznesowych.

III. Profesjonalna prezentacja biznesowa
Zakres warsztatu obejmuje zasady tworzenia i prowadzenia dobrych prezentacji. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zastosować omawiane narzędzia w praktyce.

Zapisy: rekrutacja@smartproject.pl

Szymon Buchwald Akademia SMART

Szymon Buchwald

Szymon Buchwald Akademia SMART

Szymon Szymkowiak