Jak zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu projektów IT pt.1

Posted on Posted in slider-klienci-PL

Projekty z obszaru IT najczęściej kojarzą się z tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych, które mają poprawić funkcjonowanie przedsiębiorstwa i wspomóc jego procesy. Często postrzega się je z perspektywy efektu końcowego – gotowego i sprawnego systemu, oprogramowania, aplikacji. Wydaje się wówczas, że oprócz możliwości technicznych niewiele jest przesłanek, które mogą przeszkodzić […]

Wykorzystanie Robotic Process Automation (RPA) w obszarze logistyki pt.2

Posted on Posted in slider-klienci-PL

RPA w praktyce Ciekawym przykładem procesu, który w łatwy sposób można zrobotyzować jest wprowadzanie zamówień do systemu. Często zamówienia trafiają do firm w postaci maila z tekstem lub z załącznikiem w formacie PDF. Następnie pracownik analizuje każde zamówienie i wprowadza je do systemu. W jednej z firm, która zdecydowała się […]

Wykorzystanie Robotic Process Automation (RPA) w obszarze logistyki pt.1

Posted on Posted in slider-klienci-PL

Robotic Process Automation (RPA) Roboty przemysłowe znalazły zastosowanie w wielu sektorach życia oraz prawie we wszystkich branżach i działach przemysłowych. Dynamiczny rozwój robotów oraz technologii informatycznych przyczynił się do powstania technologii zrobotyzowanej automatyzacji procesów polegającej na robotyzacji procesów biznesowych (Robotic Process Automation – RPA). Tego typu roboty programowe (software robots, […]

Robotyzacja procesów biurowych (pt.2)

Posted on Posted in slider-klienci-PL

Kiedy warto automatyzować Podstawową motywacją do wdrożeń ‘wirtualnych pracowników’ jest pozytywny business case, czyli przewaga korzyści nad kosztami. Klasyczne programy usprawnień nastawione na oszczędności i zwiększenie produktywności koncentrują się na ‘twardych’ elementach procesów – na produkcji będą to przykładowo przezbrojenia, skracanie czasu cykli czy zmiana układu gniazd, aby zminimalizować ruch […]

Robotyzacja procesów biurowych (pt.1)

Posted on Posted in slider-klienci-PL

Jest poniedziałek rano. Jak co tydzień zaczynasz pracę, ale tym razem wygląda ona zupełnie inaczej, niż zwykle. Na ekranie komputera obserwujesz, jak kolejne systemy ERP, CRM i aplikacje otwierają się, dane kopiują i przenoszą między oknami, przeliczenia wykonują się w tle, powstają automatyczne zestawienia i zaawansowane raporty, które następnie są […]

Robotyzacja, za którą z własnych kieszeni zapłacą pracownicy

Posted on Posted in slider-klienci-PL

Automatyzacja procesów produkcyjnych i magazynowych jest zagadnieniem, które zostało już omówione ze wszystkich punktów widzenia. Kilka lat temu żadna konferencja branżowa nie mogła odbyć się bez automatyzacji i robotyzacji w programie. Dziś temat ten mocno już spowszechniał, a agendy konferencji skupiają się raczej na aspektach ekologicznych i skutkach pandemii dla […]

Niskie zapasy vs wysoka obsługa klienta, czyli z jakimi problemami mierzy się planowanie

Posted on Posted in slider-klienci-PL

Jak wykorzystać komunikację w organizacji Celem większości firm jest obsługa klienta zgodna z jego oczekiwaniami w imię koncepcji 7W (właściwy produkt, właściwa ilość, właściwy stan, właściwe miejsce, właściwy czas, właściwy klient, właściwa cena), tak aby OTIF (on time in full), czyli wskaźnik obsługi klienta, był na wysokim poziomie. Istnieje jednak […]

Efektywne ułożenie towarów w magazynie – jak to zrobić?

Posted on Posted in slider-klienci-PL

Czy magazyn może być postrzegany nie tylko jako coś, co jest jedynie obciążeniem dla finansów firmy i zajmuje niepotrzebnie dużo miejsca? Choć bardzo często tak jest, odpowiednie zarządzanie zapasami może zmienić percepcję. Sprawnie funkcjonujący i dobrze zorganizowany magazyn stanowi podporę dla firmy, a w przypadku firm produkcyjnych jest nieodzowną jej […]

Biznes a hobby – jak gry planszowe kształtują umiejętności zarządzania procesami

Posted on Posted in slider-klienci-PL

Praca z pewnością dla każdego z nas stanowi bardzo istotny element życia, choć wymaga także sporo wysiłku. Dlatego też czas, który udaje nam się wygospodarować poza obowiązkami zawodowymi, często staramy się wykorzystać na odpoczynek, rozrywkę lub realizację prywatnych wyzwań. Ale kto powiedział, że nasze hobby nie może równocześnie rozwijać kompetencji […]

Alternatywne napędy – przyszłość w branży transportowej

Posted on Posted in slider-klienci-PL

Alternatywne napędy to temat, który jest coraz bardziej popularny w branży transportowej. Firmy przewozowe częściej niż kiedyś inwestują w ciężarówki napędzane innymi źródłami energii niż olej napędowy, widząc w tym szansę na zyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Czy alternatywne napędy faktycznie przyczynią się do osiągnięcia sukcesu na rynku transportowym, a […]