Zarząd

Radosław Śliwka Członek Zarządu SMART Project
Radosław Śliwka
Prezes
Wojciech Rokicki Członek Zarządu SMART Project
Wojciech Rokicki
Prezes
Wojciech Zdrenka Kierownik Projektów SMART Project
Wojciech Zdrenka
Dyrektor Obszaru Analityki
Tomasz Lus Kierownik Projektów SMART Project
Tomasz Lus
Dyrektor Obszaru Planowania i Zarządzania Zapasami
Dominik Kowalczyk
Dominik Kowalczyk
Dyrektor Obszaru Produkcji i Magazynowania