Zarząd

Radosław Śliwka Członek Zarządu SMART Project
Radosław Śliwka
Prezes
Wojciech Rokicki Członek Zarządu SMART Project
Wojciech Rokicki
Prezes
Tomasz Lus Kierownik Projektów SMART Project
Tomasz Lus
Dyrektor Obszaru Planowania i Zarządzania Zapasami
Dominik Kowalczyk
Dominik Kowalczyk
Dyrektor Obszaru Produkcji i Magazynowania