Optymalizacja kosztów transportu

Zarządzanie zapasami oraz S&OP

Projektowanie, automatyzacja i optymalizacja procesów magazynowych

Projektowanie, automatyzacja i optymalizacja procesów produkcyjnych

Optymalizacja komunikacji i procesów biznesowych w firmie

Lean management i kaizen