Volkswagen Group Polska

„Bardzo cenimy sobie współpracę ze SMART Project, ponieważ każde zadanie jest realizowane z najwyższą dbałością o jakość i szczegóły. W toku dotychczasowej współpracy firma SMART Project dała się poznać jako wiarygodny partner, który dysponuje doświadczonym zespołem ekspertów co powoduje, że rozwiązania proponowane przez firmę SMART Project są innowacyjne i skuteczne w osiąganiu założonych celów”

Good Food

„W wyniku przeprowadzonych prac audytowych otrzymaliśmy profesjonalną diagnozę stanu obecnego wraz ze wskazaniem konkretnych obszarów, w których wymagane są prace usprawniające w celu umożliwienia dalszego niezakłóconego rozwoju. Co więcej, zdecydowaliśmy się na realizację wskazanych kierunków działań w formie projektów usprawniających prowadzonych przez SMART Project.”

Kreisel-Technika Budowlana Sp. z o. o.

„Nasi pracownicy zostali zaangażowani przez pracowników SMART Project w mapowanie procesów, analizę i generowanie rozwiązań, tym samym umożliwiono im rozwój własnych kompetencji oraz przekazano jasny sygnał, że sami mogą kształtować optymalne rozwiązania, a przebieg procesów i jego efektywność zależy także od ich aktywnego podejścia”

Dr. Oetker Polska

„W wyniku przeprowadzonych prac nasza firma uzyskała rzetelną ocenę zachodzących procesów wraz z rekomendacją dalszych działań, uargumentowanych profesjonalnie przygotowanym materiałem analitycznym. Możemy zarekomendować firmę SMART Project jako wiarygodnego partnera, który dysponuje dużą wiedzą i doświadczeniem z zakresu logistyki.”

YORK

„Profesjonalne podejście oraz wysokie zaangażowanie Ekspertów w trakcie projektu, pozwoliły na sprawne i terminowe przeprowadzenie prac. Proponowana przez SMART Project metodyka realizacji projektu w pełni odpowiadała potrzebom oraz oczekiwaniom kierownictwa i pracowników operacyjnych naszej firmy. Wszystko to sprawiło, że realizowane projekty zakończyły się sukcesem i przełożyły się na oszczędności dla naszej firmy.”

EMPIK

„W wyniku przeprowadzonych prac audytowych otrzymaliśmy profesjonalną diagnozę stanu obecnego wraz ze wskazaniem konkretnych obszarów możliwej poprawy. W konsekwencji zdecydowaliśmy się na realizację wybranych działań w formie projektów usprawniających prowadzonych przez SMART Project w ścisłej współpracy z operatorem magazynowym. Możemy zarekomendować firmę SMART Project jako wiarygodnego partnera, który dysponuje dużą wiedzą i doświadczeniem z zakresu logistyki oraz usprawniania procesów.”

Volkswagen Group Polska

„Współpracujemy z firmą SMART Project od 2011 roku. Niezwykle cenimy konsultantów SMART Project za duże zaangażowanie, wiedzę i doświadczenia oraz proponowanie optymalnych rozwiązań ograniczających ryzyko biznesowe.”

PEPCO

„Tematyka prowadzonych projektów była bardzo rozległa, jednak dzięki pełnemu zaangażowaniu konsultantów SMART Project wszystkie projekty zakończyły się sukcesem. Bardzo cenimy sobie współpracę ze SMART Project ponieważ proponowane przez Konsultantów rozwiązania w pełni spełniają nasze oczekiwania i przyczyniają się do odnoszenia sukcesu rynkowego naszej firmy.”

LOGIT

„Zaangażowanie oraz profesjonalizm, jakim wykazał się cały Zespół sprawił, iż projekt został przeprowadzony sprawnie, a zakładane cele dotyczące wzrostu produktywności zostały osiągnięte. Zarówno w ocenie kierownictwa, jak i pracowników, SMART Project wykazał się wysoką jakością świadczonych usług. Rekomendujemy SMART Project jako wiarygodnego partnera, który dysponuje dużą wiedzą i doświadczeniem z zakresu zarządzania projektami oraz […]

EMERSON

„W sierpniu 2014 zwróciliśmy się do SMART Project z prośbą o przeprowadzenie audytów. Produktem audytu były trafne i twarde wnioski dotyczące optymalnych poziomów stanów magazynowych oraz przebiegu procesów magazynowych. Ponadto,  podczas audytu opracowano warianty rekomendowanych działań oraz określono, jakie korzyści mogą te warianty przynieść naszemu przedsiębiorstwu. Zaproponowane rozwiązania postanowiliśmy wdrożyć, a realizację projektów usprawniających powierzyliśmy […]