NASZE USŁUGI

 

Zarządzanie zapasami oraz S&OP

Wskazujemy rozwiązania zapewniające zwiększenie rentowności sprzedaży przez obniżenie poziomu zapasów oraz zwiększenie dostępności produktów.

Redukcja zapasów magazynowych jest jednym z najważniejszych czynników zwiększających efektywność procesów logistycznych. Obniżenie kosztów zapasów można uzyskać dzięki optymalizacji ich poziomu, co pozwala na wzrost konkurencyjności i zyskowności przedsiębiorstw.

Nasze usługi w zakresie magazynowania:

 • przeprowadzamy analizę spójności i efektywności procesów prognozowania, planowania i zarządzania zapasami,
 • analizujemy dane dotyczące historii poziomu zapasów i sprzedaży,
 • badamy grupy zapasów podzielone ze względu na wartość, poziom rotacji i charakterystykę popytu,
 • szukamy kompromisu pomiędzy często przeciwstawnym interesami działów sprzedaży, logistyki, produkcji i zakupów.

Celem prac jest wskazanie rozwiązań zapewniających zwiększenie rentowności sprzedaży przez obniżenie poziomu zapasów oraz zwiększenie dostępności produktów.

Analityka biznesowa
Usprawnienie procesów
Outsourcing pracowników

Projektowanie, automatyzacja i optymalizacja procesów magazynowych

Optymalizujemy koszty poprzez identyfikację przyczyn źródłowych problemów oraz zdefiniowanie i wdrożenie zmian.

Usprawnienia rozpoczynamy od analizy przedwdrożeniowej, podczas której analizujemy stan obecny, identyfikujemy marnotrawstwa i wąskie gardła w procesach.

Wskazujemy również kierunki zmian organizacyjnych i usprawnień zmierzające do zwiększenia efektywności i obniżenia kosztów.

Kolejnym krokiem jest projekt wdrożenia trwałych usprawnień i zmian. Szczególny nacisk kładziemy wówczas na zapewnienie, że zaimplementowane zmiany mają charakter stały.

Naszym celem jest płynne przekazanie usprawnionych procesów w ręce ich właścicieli.

Analityka biznesowa

Oferujemy możliwość tymczasowego wynajęcia kompetentnych i doświadczonych kierowników projektu, analityków i konsultantów.

Świadczymy usługi  dla Klientów, którzy potrzebują wykwalifikowanego personelu do prowadzenia lub wsparcia zespołów projektowych.

Kompetencje, jakie posiadają nasi specjaliści to:

 • wysokie zdolności komunikacyjne,
 • umiejętność szybkiego odnajdowania się w nowej kulturze organizacyjnej,
 • doświadczenie w pracach projektowych realizowanych m.in. wg takich metodyk jak Prince2 czy DMAIC,
 • obsługa pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym (Word, Excel, PowerPoint, Access),
 • biegła znajomość światowych standardów mapowania procesów biznesowych – notacje BPMN
 • świetna znajomość systemów klasy ERP

Towarzyszymy naszym Klientom w osiąganiu sukcesów rynkowych, o czym świadczą zbierane przez nas referencje i wieloletnie doświadczenie.

Zmniejszenie poziomu zapasów
Obniżenie kosztów transportu

Projektowanie, automatyzacja i optymalizacja procesów produkcyjnych

Pozwala na wielowymiarową ocenę zapasu oraz umożliwia uzyskanie informacji na temat przyczyn źródłowych problemów.

W trakcie audytu przeprowadzone zostaną analizy struktury zapasów pod względem ilościowym oraz wartościowym, a także rozwój zapasu w czasie.

Następnie zbadany zostanie wpływ poszczególnych czynników na wskaźnik terminowości realizacji zleceń.

Redukcja poziomu zapasów przynosi korzyści nie tylko w postaci zmniejszenia ogólnych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale również zwiększenia efektywności procesów logistycznych.

Efektem prac jest optymalizacja poziomu zapasów poprzez wskazanie przyczyn ich powstawania oraz przedstawienie rekomendacji rozwiązań zidentyfikowanych problemów.

Optymalizacja kosztów transportu

Pomagamy naszym Klientom w wypracowaniu optymalnych rozwiązań zaopatrzenia i dystrybucji ich produktów.

Naszym celem jest minimalizacja kosztów dystrybucji poprzez przeprowadzanie benchmarków i przetargów transportowych oraz optymalizację sieci magazynów, planowania zleceń transportowych i dystrybucji.

Zakres naszego wsparcia to:

 • porównanie stawek Klientów z stawkami rynkowymi,
 • wsparcie w negocjacjach z operatorami logistycznymi,
 • pomoc przy tworzeniu raportów kontroli kosztów transportu,
 • określenie liczby i lokalizacji magazynów, z których dystrybucja będzie najtańsza,
 • dobór optymalnej liczby i rodzaju środków transportu do realizacji przewozów.
 • prowadzenie przetargów transportowych.

Efektem współpracy z nami jest obniżenie kosztów transportu, zgodność treści umów z operatorem logistycznym w stosunku do wymagań Klienta oraz zwiększenie efektywności i minimalizacja kosztów dystrybucji.

Zarządzanie projektami
Analityka biznesowa

Zarządzanie projektami - Lean management i kaizen

Prowadzimy projekty zgodnie z metodykami rekomendowanymi przez Project Management Institute, a przede wszystkim z dopasowaniem do Klienta.

 Specjalizujemy się w prowadzeniu projektów z zakresu:

 • planowania i prognozowania popytu,
 • zarządzania zapasami i redukcji poziomu zapasów surowców, towarów i opakowań
 •  budowania kultury Lean Management i Kaizen,
 •  planowania i zarządzania procesami produkcyjnymi,
 • organizacji pracy i infrastruktury magazynu,
 • wskaźników i wsparcia procesów zarządczych: wdrożenie rozwiązań pozwalających na kontrolę procesów w przedsiębiorstwie,
 • optymalizacji procesów transportu i dystrybucji.

Komunikacja w zespole jest dla nas kluczem do sukcesu. Zarządzamy zgodnie z filozofią Lean Management i podejściem Kaizen.

 

Optymalizacja komunikacji i procesów biznesowych w firmie

Wspieramy naszych Klientów przy wyborze i wdrożeniach systemów informatycznych, które w optymalny sposób wspierają procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.

Nasi analitycy mapują i analizują procesy biznesowe w organizacji i pomagają zidentyfikować obszary usprawnień.

Wspieramy naszych klientów w zakresie doboru i wdrożeń systemów informatycznych.  Tworzymy specyfikację funkcjonalną oraz doradzamy w wyborze dostawcy usług. Uczestniczymy w procesie wytwarzania oprogramowania począwszy od fazy zbierania wymagań, projektowania, implementacji, testowania, wdrożenia aż do utrzymania.

Naszym celem jest:

 • wyeliminowanie nieprzewidzianych kosztów wdrożenia,
 • zapewnienie, że system będzie dostosowany do specyfiki i wyjątkowych wymagań firmy,
 • zadbanie aby wdrożenie przyniosło oczekiwane korzyści biznesowe.

Efektem naszych prac jest nowoczesny system dopasowany do potrzeb przedsiębiorstwa i jego procesów.

Lean Kaizen