Analityka biznesowa

Niższe koszty, większa elastyczność

Pomagamy realizować cele biznesowe, sprawnie prowadząc projekt z zachowaniem harmonogramu i budżetu. Naszym priorytetem jest, aby każdy proces w firmie zwiększał produktywność i przynosił jak największe korzyści z biznesu.

Obszary, w których możemy Cię wesprzeć:

Audyt ekspercki IT

Oceniamy procesy oraz politykę zespołów i działów IT pod kątem:

 • Obniżenia kosztów licencji, infrastruktury oraz sprzętu IT
 • Zwiększenia elastyczności warunków współpracy z dostawcami
 • Zmniejszenia kosztów alternatywnych – m.in. kosztów zatrudnienia, kosztów ponoszonego ryzyka
 • Adekwatności kosztów i polityk do skali, wymagań klientów i ponoszonego ryzyka

Analityka Biznesowa

Analizujemy i modelujemy procesy biznesowe mając na celu:

 • Obniżenie kosztów błędnie zaprojektowanych procesów
 • Zmniejszenie kosztów i ryzyk niepowodzenia projektów, w efekcie niewłaściwej oceny i zaadresowania potrzeb biznesowych
 • Zmniejszenie kosztów zarządzania zmianą, wynikających ze zmiany procesów oraz funkcjonalności systemów i aplikacji IT

Testy aplikacji i systemów IT

Projektowanie, organizacja oraz realizacja testów systemów i aplikacji IT w celu:

 • Uniknięcia kosztów nieplanowanych zmian oraz dodatkowych kosztów wdrożenia wynikających z niewłaściwego zaplanowania testów
 • Zwiększenie pewności, że przygotowana przez dostawców IT systemy i aplikacje oferują zaplanowane funkcjonalności

Prowadzenie biura projektów (PMO)

Wsparcie Kierowników projektów w metodycznym prowadzeniu projektów:

 • Unikanie kosztów spowodowanych przesunięciami w harmonogramie, zmianą zakresu, niewłaściwie zaplanowanej komunikacji poprzez właściwą organizację prac projektowych
 • Oszczędność czasu pracy Kierownika projektu poświęcanego na utrzymanie aktualności dokumentacji projektowej