Optymalizacja komunikacji i procesów biznesowych w firmie

Każde przedsiębiorstwo chce jak najlepiej wykorzystać posiadany potencjał. Pomaga w tym automatyzacja procesów biznesowych, która usprawnia codzienną pracę i funkcjonowanie firmy. Optymalizacja procesów biznesowych to szereg rozwiązań proponowanych przez profesjonalistów, takich jak eksperci SMART Project, dzięki którym możliwe jest uzyskiwanie tych samych efektów przy zaangażowaniu mniejszej liczby osób, a także mniejszych nakładach finansowych i czasowych. Analityka biznesowa pozwala lepiej planować działania, oraz budżet, a także zorganizować pracę zespołu.

Co obejmuje automatyzacja procesów biznesowych w firmie?

W każdej firmie zachodzi szereg procesów biznesowych, jednak nie każde przedsiębiorstwo decyduje się na ich identyfikację, opis oraz szczegółową analizę. Wszelkie te działania obejmuje automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych w firmie, która dotyczy:

 • kosztów firmy,
 • kosztów pracy zespołu jako całości i poszczególnych osób,
 • oceny czasu pracy pracowników i ich zakresu obowiązków oraz obciążenia,
 • ilości i częstotliwości wykonywania danych czynności,
 • efektywności zespołu.

Skuteczna automatyzacja procesów biznesowych wymaga wiedzy i doświadczenia, ponieważ analiza i zmiany powinny dotyczyć wszystkich działów przedsiębiorstwa, by uniknąć tzw. suboptymalizacji, czyli usprawnienia pewnego obszaru przy jednoczesnym pominięciu innych. Automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych obejmują:

 • mapowanie, czyli graficzne przedstawienie procesów zachodzących w firmie;
 • mapowanie uzupełnione o modelowanie, czyli analizę danych statystycznych w firmie, dzięki której można wskazać obszary wymagające usprawnień procesów biznesowych;
 • szacowanie obszarów oszczędności i dostępnych metod ich osiągnięcia.

Optymalizacja procesów w firmie to nie tylko analityka biznesowa, ale także wdrożenie systemowych i organizacyjnych zmian.

Jakie efekty przynosi automatyzacja procesów w firmie?

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi pozwala wyeliminować problemy pojawiające się w procesie produkcji czy obsługi Klientów. Dlatego też optymalizacja procesów biznesowych jest korzystna dla przedsiębiorstw z różnych branż, na przykład:

 • logistycznej,
 • transportowej,
 • handlowej,
 • usługowej.

Jakie korzyści odnosi firma, która zdecyduje się na optymalizację procesów biznesowych z pomocą profesjonalistów ze SMART Project? Automatyzacja procesów pozwala:

 • poprawić standard i jakość obsługi Klienta,
 • wpłynąć na zadowolenie Klientów i kontrahentów ze współpracy,
 • zwiększyć produktywność pracowników,
 • skrócić czas realizacji poszczególnych czynności i całych procesów,
 • wyeliminować niepotrzebnie powtarzane czynności,
 • obniżyć koszty działalności.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane naszymi usługami, w tym analityką biznesową i lean management, którym automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych w firmie może przynieść wymierne korzyści, nie tylko finansowe. Współpraca z nami to gwarancja sukcesu i profesjonalnej wiedzy, dzięki której wyprzedzisz konkurencję niezależnie od branży.

Sprawdź też: