Diagnoza i wdrożenie procesów

Analiza przedwdrożeniowa to niezbędny etap wdrażania i reorganizacji procesów magazynowych oraz logistycznych w przedsiębiorstwie. Wszystko dlatego, że bez konkretnych danych nie jesteśmy w stanie ocenić, które obszary wymagają usprawnienia i udoskonalenia. Dlatego też wprowadzane przez firmę SMART Project rozwiązania magazynowe poprzedzone są badaniem przedwdrożeniowym, które pozwala również ustalić oczekiwania i preferencje danego przedsiębiorcy w zakresie funkcjonowania jego firmy.

Na czym opiera się analiza przedwdrożeniowa?

Diagnoza przedwdrożeniowa i wdrożenie procesów magazynowych muszą być traktowane jako kompleksowa usługa, ponieważ reorganizacja magazynu bez przeprowadzania rzeczowej analizy to strata czasu i pieniędzy. Na czym polega analiza przedwdrożeniowa, którą przeprowadzają konsultanci SMART Project? Przede wszystkim na spotkaniach z pracownikami przedsiębiorstwa pracujących na różnych szczeblach oraz obserwacjach i pomiarach w obrębie procesów logistycznych - dzięki rozmowom i wynikom badań eksperci poznają obecny model zarządzania i funkcjonowania podmiotu, a także istniejący system procesów i rozwiązań magazynowych. Na tej podstawie oceniają obszary, które mogą przynieść zyski i korzyści. 

Oferowane przez nas kompleksowe usługi, takie jak

  • projektowanie magazynu od podstaw oraz reorganizacja już istniejących,
  • audyt magazynu,
  • optymalizacja magazynu,

umożliwiają skuteczne zarządzanie efektywnością procesów magazynowych, a przedsiębiorcom pozwalają na osiągnięcie zysków i oszczędności.

Oferujemy też: