Nowy układ produkcji

Chcesz wprowadzić nowy układ produkcji w swojej firmie, ponieważ zauważyłeś, że praca nie jest tak efektywna, jak byś oczekiwał? Postaw na profesjonalne usługi firmy SMART Project, która oferuje firmom logistycznym, transportowym i produkcyjnym specjalne programy mające na celu wzrost rentowności. Świadczone przez nas doradztwo obejmuje m.in. projektowanie i wdrażanie nowego układu produkcji czy zmianę formy organizacji produkcji na typ produkcji dopasowany do danej branży. Skorzystaj z naszych usług, a przekonasz się, że Twoja działalność może być jeszcze bardziej rentowna i wydajna.

Na czym polega projektowanie i wdrażanie nowego układu produkcji?

W celu poznania istniejącego układu produkcji musimy dokonać jego dogłębnej oceny. W jej ramach mieści się:

  • zebranie danych dot. produktów i zleceń,
  • analiza danych związanych z procesem magazynowania i obsługą zamówień,
  • ekstrapolacja wolumenów,​
  • projektowanie możliwych rozwiązań. ​

Każde z rozwiązań ma swoje zalety i wady, każde niesie ze sobą konieczność poniesienia pewnych wydatków. Dlatego też, by wprowadzić możliwie najlepszy nowy układ produkcji, niezbędne są także kolejne działania, takie jak:

  • kalkulacja budżetu inwestycyjnego dla każdego z rozwiązań (+/- 20%),
  • wstępne oszacowanie koniecznej powierzchni dla rozwiązania, liczby pracowników,
  • wstępne oszacowanie okresu zwrotu z inwestycji (ROI)​,
  • kalkulacja korzyści i kosztów proponowanych rozwiązań​.

Nowy układ produkcji to efekt pogłębionych analiz

Dopiero pogłębiona analiza pozwala na wybór rozwiązania o najlepszym stosunku wydajności do poziomu kosztów eksploatacji. ​Celem jest osiągnięcie jak najniższych kosztów i jak najwyższego zysku oraz zadowolenia Klienta przy możliwie optymalnym poziomie wydajności i ilości czasu poświęconego na proces produkcyjny. Wprowadzany przez nas nowy układ produkcji, Audyt produkcji oraz optymalizacja procesów produkcyjnych pozwalają na widoczny wzrost rentowności danego przedsiębiorstwa. Zapraszamy do kontaktu wszystkie firmy, które chcą rozwinąć swoją działalność i tym samym zyskać przewagę na konkurencyjnym rynku.

Oferujemy też: