Zarządzanie zapasami oraz S&OP

Nie wiesz, jak magazynować zasoby, by nie tracić pieniędzy? Najważniejsze jest zarządzanie zapasami w taki sposób, by te zapewniały ciągłość produkcji i wysoką jakość obsługi klienta. Istnieją różne metody zarządzania zapasami, a jeśli ich nie znasz, to zainwestuj w usługi SMART Project. Nasi specjaliści zaproponują rozwiązania, dzięki którym zarządzanie zapasami w logistyce będzie efektywniejsze, a magazynowanie tańsze.

Zarządzanie zapasami – efektywne metody

Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw wymaga zebrania danych, przede wszystkim dotyczących ilości posiadanych lub potrzebnych zasobów. By optymalizacja zapasów przyniosła nam oczekiwane zyski, należy sobie zadać kilka istotnych pytań:

 • Ile zasobów potrzebuję w danym okresie, by zapewnić ciągłość produkcji?
 • Kiedy powinienem uzupełniać zapasy?
 • Jak powinienem magazynować zasoby, by były odpowiednio zabezpieczone?
 • Jak zminimalizować koszty gospodarowania?

Istnieją różne strategie zarządzania zapasami magazynowymi w przedsiębiorstwie, takie jak:

 • defensywna,
 • ofensywna,
 • umiarkowana.

Warto także wyróżnić metody zarządzania zapasami:

 • metoda ABC,
 • analiza XYZ,
 • model optymalnej wielkości zamówienia,
 • Just in Time,
 • MRP (Materials Requirements Planning),
 • DRB (Distribution Requirements Planning).

Każda z tych metod zarządzania zapasami ma swoje wady i zalety, dlatego też może sprawdzić się w różnych branżach. Jeśli nie wiesz, jak powinna wyglądać optymalizacja zapasów, zgłoś się do SMART Project. Nasi specjaliści, mający doświadczenie w zarządzaniu zapasami i magazynem, z pewnością pomogą Ci wybrać najskuteczniejsze w danym przypadku strategie i metody.

Zarządzanie zapasami z pomocą SMART Project

By zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie było skuteczne, potrzebny jest audyt zapasów, który przeanalizuje:

 • strukturę i wielkość zapasów,
 • sposób uzupełniania zasobów,
 • obecny system zarządzania, jego słabe i mocne strony oraz popełniane błędy w tym zakresie,
 • kluczowe problemy w zakresie funkcjonalności systemu do zarządzania zapasami,
 • ewentualne kierunki zmian w dziedzinie zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie.

Warto pamiętać, że istniejące zasoby to także kapitał. Jeśli elementów do magazynowania jest za dużo, przedsiębiorca traci pieniądze, które mógłby zainwestować w innym obszarze. Dlatego też zarządzanie zapasami i ich optymalizacja przeprowadzane z pomocą ekspertów ze SMART Project przynosi wiele korzyści, takich jak:

 • lepsza obsługa Klienta i zamówień,
 • zapewnienie ciągłości produkcji przy jednoczesnej redukcji wartości zapasów,
 • znacznie bardziej trafne prognozy w zakresie zapotrzebowania na zasoby w przyszłości,
 • sprawniejsze kompletowanie zamówień dla Klientów,
 • szybsza dostawa towarów do Klienta,
 • poprawa wizerunku firmy na rynku oraz wyższa jakość obsługi Klienta,
 • wzrost konkurencyjności i rozpoznawalności marki.

Doradzamy i wykonujemy prace m.in. w takich obszarach jak: zarządzanie zapasami, obniżenie poziomu zapasów, zmniejszenie poziomu zapasów, kontrola zapasu, optymalizacja zapasów, strategie zarządzania zapasami, systemy zarządzania zapasami, zapasy spekulacyjne, metody optymalizacji zapasów, zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie, logistyce i magazynowymi.

Zapraszamy do kontaktu!

Oferujemy też: