Diagnoza, wdrożenie i zarządzanie zapasami

Jak wprowadzić efektywny system zarządzania zapasami? Najlepiej z pomocą ekspertów! Specjaliści ze SMART Project najpierw przeprowadzą audyt zapasów, a następnie na jego podstawie tak zwane badanie przedwdrożeniowe. Wszelkie te czynności, oceny i wyprowadzone z nich wnioski pozwolą wdrożyć w firmie rentowne, wydajne i efektywne zarządzanie zapasami. Jeśli chcesz zyskać przewagę na konkurencyjnym rynku i oszczędzić pieniądze, rozpocznij współpracę właśnie z nami.

Wydajny system zarządzania zapasami to Twój zysk

Audyt zapasów to nie wszystko. By wprowadzić najlepszy w danej branży i przedsiębiorstwie system zarządzania zapasami, konieczne są również analiza i diagnoza przedwdrożeniowa, które pozwalają ocenić, które obszary wymagają usprawnień. Opracowane rekomendacje ocenia się pod względem wysokości możliwych do osiągnięcia oszczędności. Następnie Klient otrzymuje propozycję harmonogramu prac wdrożeniowych oraz kalkulację ich potencjału. Etapem finalnym jest wybór najlepszej metody zarządzania zapasami i jej wdrożenie.

Jaką rolę sprawują w tym procesie opiekunowie z firmy SMART Project?

  • nadzorują budżet i przebieg zmian zgodnie z harmonogramem projektu,
  • oceniają wpływ zmian na wskaźniki projektów,
  • koordynują szkolenia pracowników,
  • wprowadzają nowoczesne systemy przepływu informacji,
  • nadzorują stabilizację procesów i finalnie przekazują odpowiedzialność właścicielom,
  • sprawują okresową opiekę powdrożeniową.

Zapraszamy do kontaktu.