Zarządzanie zapasami – jak skutecznie prognozować popyt?

Posted on Posted in Uncategorized

Skuteczne zarządzanie zapasami to jeden z wielu aspektów, które mają wpływ na sukces przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego czy logistycznego. Czy tylko optymalne prognozowanie popytu pozwala na wytwarzanie optymalnej liczby produktów przy minimalnych kosztach. Jakie metody zarządzania zapasami warto zastosować, by zredukować koszty i być lepszym od konkurencji? Czy zarządzanie zapasami może być kluczem do sukcesu w handlu, produkcji czy logistyce?

Czym są zapasy?

Zapasy to zgromadzone zasoby dóbr, które zapewniają ich dostępność w przyszłości, dlatego nie są wykorzystywane w danym momencie. Jeżeli postawisz na skuteczne zarządzanie zapasami w logistyce i produkcji, możesz osiągnąć następujące korzyści:

 • minimalizacja kosztów magazynowania,
 • optymalizacja istniejących rezerw,
 • zmniejszenie kosztu zamrożonego kapitału,
 • wzrost dostępności towarów dla Klienta,
 • zapewnienie ciągłości produkcji, bez magazynowania nadwyżek i jednocześnie braków i przerw w produkcji oraz dystrybucji towarów.

Prognozowanie popytu w logistyce i produkcji jest niezbędne po to, by uniknąć nadmiernych kosztów związanych z:

 • czasem i wydatkami poświęcanymi na pilne i niestandardowe zamówienie mające na celu odbudowę oczekiwanego poziomu zapasów,
 • utrzymaniem, ubezpieczeniem, przeładunkiem czy starzeniem się zapasów,
 • kosztem braku zapasów i związanym z tym przestojem w produkcji i dystrybucji towarów, co może prowadzić do zachwiania płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Metody zarządzania zapasami

Istnieją różnorodne strategie i narzędzia analityczne do zarządzania zapasami oraz prognozowania popytu i sprzedaży towarów. Metody analizy i sposobu uzupełniania zapasu to:

 • analiza ABC oraz XYZ,
 • model optymalnej wartości zamówienia,
 • Just in Time,
 • Kanban.

Metody XYZ i ABC, czyli jak oceniać stan zapasów?

Metoda ABC przydziela poszczególne zapasy do konkretnych grup, na podstawie przyjętego kryterium. Rodzaje zapasów porządkuje się w określonej kolejności – od wartości największej do najmniejszej. W ten sposób można wyróżnić zapasy, które mają największy procentowy udział we wszystkich zapasach (z kategorii A), i poświęcić im najwięcej uwagi oraz analiz. Takie produkty powinny podlegać szczegółowym raportom, ich poziom powinien być stale monitorowany. Przeważnie w tej grupie znajduje się najczęściej obszary do usprawnień, wpływających szybko na efekt jakościowy i kosztowy w organizacji. Zazwyczaj są to też towary, które generują największe przychody lub są najbardziej potrzebne. Na drugiej stronie osi mamy produkty typu C, o znikomej wartości, ale liczba tych produktów często powoduje, że stany magazynowe wymykają się spod kontroli. Jest to drugi obszar, który należy usprawniać. Z metodą ABC ściśle wiąże się analiza XYZ oceniająca posiadane zasoby pod kątem charakterystyki i stabilności ich zużycia w czasie oraz realnej możliwości trafnego prognozowania zapotrzebowania na nie. Na zasoby z grupy X istnieje regularne zapotrzebowanie, na zasoby z grupy Y średnie, sezonowe, a zasoby z grupy Z zużywane są wolno z dużymi odchyleniami co do popytu w czasie i zapotrzebowanie na nie najczęściej też jest niewielkie. Dzięki takiemu grupowanie zarządzanie zapasami w logistyce można oprzeć na właściwych metodach i parametrach, w zależności od istotności, charakterystyki popytu, którymi cechują się poszczególne produkty. Usprawnienia w oparciu o analizę ABC/XYZ mogą prowadzić do redukcji zapasu przekraczającej 30% początkowej wartości, przy jednoczesnym utrzymaniu lub nawet poprawie dostępności magazynowanych produktów. Wystarczy właściwie przełożyć wnioski z analizy na metody zarządzania zapasem dla poszczególnych rodzajów produktów. Mogą to być m.in. metody krótko opisane poniżej.

Metoda EOQ – określamy optymalny moment uzupełnienia zapasów

Kolejna strategia zarządzania zapasami to tzw. model optymalnej wartości zamówienia (EOQ – Economic Order Quantity). Metoda zakłada, że wielkość zamówienia musi być na tyle duża, by zoptymalizowała koszty, które z niego wynikają. Przykład? Jeśli koszty dostawy są niezmienne, bardziej opłaca się zamówić jak najwięcej produktów, ponieważ koszt dowozu rozkłada się na większą liczbę jednostkowych towarów. Należy jednak znaleźć optymalny moment na zamówienie, ponieważ koszty generuje także magazynowanie zapasów i jeśli dostaniemy ich zbyt dużo, mogą nie zostać wykorzystane w określonym czasie.

Jak ograniczyć nadmiar zapasów wg metody Just In Time?

Skuteczne zarządzanie zapasami zgodnie z metodą Just In Time zakłada, że zapasy potrzebne do wytworzenia finalnego produktu powinny być dostarczane w takiej ilości i w takim czasie, w którym są potrzebne. W ten sposób redukuje się koszty związane z przechowywaniem zasobów na dalszą przyszłość czy ryzykiem ich zestarzenia się. Z tej strategii zarządzania zapasami wynika, że nie opłaca się produkować większej liczby produktów, niż pochłania popyt, ponieważ:

 • ich wartość może spaść,
 • zasoby ludzkie wkładają pracę w produkty, których przedsiębiorstwo w danym momencie nie potrzebuje,
 • rosną koszty magazynowania.

Kolejne zamówienie na zapasy lub finalne produkty składane jest dopiero wówczas, gdy przedsiębiorstwo osiągnie minimum magazynowe.

Prognozowanie popytu – metody

By z powodzeniem wdrożyć skuteczne zarządzanie zapasami w logistyce i produkcji oraz wzmocnić fundamenty dla obranych metod zarządzania zapasem, trzeba postawić na prognozowanie popytu jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości. W tym celu stosuje się metody ilościowe i jakościowe. Metody ilościowe prezentują, jaka liczba finalnych towarów została sprzedana w danym miesiącu, dzięki czemu można ocenić trendy – czy w danym czasie popyt się zwiększa, czy spada. Metoda jakościowa opiera się na badaniach i opiniach ekspertów. Niektóre firmy decydują się testowo wyprodukować jakiś produkt w niewielu egzemplarzach, wprowadzić go na rynek, a następnie obserwować zainteresowanie Klientów.

Optymalne zarządzanie zapasami w logistyce oraz przedsiębiorstwie produkcyjnym pozwala zredukować koszty produkcji i zwiększyć zyski. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób powinno wyglądać zarządzanie zapasami oraz prognozowanie popytu w Twojej branży, postaw na usługi SMART Project. Eksperci przeprowadzą wnikliwy audyt zapasów magazynowych, dzięki któremu dzięki któremu pomogą zoptymalizować sposób zarządzania zapasem i doprowadzić do redukcji ich kosztów. Profesjonalna diagnoza i wdrożenie zarządzania zapasami w Twoim przedsiębiorstwie to sposób na prześcignięcie konkurencji oraz przyciągnięcie rzeszy nowych Klientów. I Ty możesz mieć 30% mniej zapasu, przy jednoczesnym zwiększeniu zadowolenia Twoich Klientów (wewnętrznych i zewnętrznych).

Polub nas i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.